Objavljeni članci Marice Stanković

I. DOBRI PASTIR
(Vjesnik zagrebačkih župa)
M.: Pisma mladoj prijateljici. Tvoj spomenar, 5 (1945), 6.
M.: Pisma mladoj prijateljici. Jedno važno glasanje, 6 (1945), 4.
M.: Pisma mladoj prijateljici. Naše podrijetlo, 7 (1945), 4.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Ljubav ili mržnja, 8 (1945), 6.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Kako uskladiti?10 (1945), 5.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Communio sanctorum, 11
(1945), 6-7.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Velika sestra, 12 (1945), 7.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Dva kaputa na počasnoj
vješalici, 13 (1945), 6-7.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Čudesa božićne noći, 14 (1945), 13.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Uzbuna na ulici, 1 (1946), 7-8.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Crkva, 2 (1946), 6.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Smisao sadašnjice, 5 (1946), 7.
M.: Pismo mladoj prijateljici. Dvije grlice, 6 (1946), 7.
M.: Pismo mladoj prijateljici. »Novine, sutrašnje novine«, 7
(1946), 7.

II. KATOLIČKI TJEDNIK
(List za katoličku obnovu, Sarajevo)
M. Stanković: Kroz Bosnu, 38 (1940), 5-6.
M. S. Tečaj križarica u Požegi, 36 (1941), 6.

III. LJUBICE
(Almanak, Izd. »Danica« Hrv. kat. literarno društvo učiteljskih
pripravnica u samostanu sestara Milosrdnica u Zagrebu)
M. Vragović, II.a tečaj:Kad sunce tone u jeseni…, II (1918),
94-95.
M. Vragović, II tečaj: Čežnja djeteta, II (1918), 102.
M. Vragović, III. tečaj: Panteističko shvaćanje svijeta, III
(1919), 71-73.
Marija Vragović, III. tečaj: Na moru, III (1919), 116-117.
Marica Vragović, Evo nas! IV (1920), 3-4.
M. Vragović, IV. tečaj: Pabirci moga študija, IV (1920),
10-15.
IV. NEDJELJA
(Tjednik za katolički rad, socijalni život i prosvjetu, Zagreb)
M. Stanković: Oko djevojačkog odgoja, 1 (1930), 4.
Marica Stanković: Hoće li žena u političku borbu, 5 (1935),
9-10.
M. Stanković: Otac Bruno Foretić DI, (Nekrolog), 5 (1941), 1.

M. Stanković: Ženska omladina u Nezavisnoj Državi Hrvat-
skoj, 17 (1941), 1.

M. Stanković: Merzovim putem, 18 (1941), 3.
M. S.: Lurdska hodočasnica, 38 (1941) 7-8.
M. S.: Pošiljka s mora, 42 (1941) 6-7.
M. Stanković: Jedna nezapažena godišnjica (18 godišnjica
osnivanja Sveze Hrvatskih Orlica), 26 (1942), 4.
M. Stanković: Merz o koedukaciji, 40-41 (1942), 11.
M. Stanković: Merz i papinstvo, 6 (1943), 3.
(Nepotpisano) Uzkrsna borba zagrebačkih križarica, 10
(1943), 5.
M. S.: Apostol vedrine, 10 (1943), 12.
Marica Stanković, predsjednica V.K.S-a: Govor o Ivanu
Merzu. Govor objavljen u članku: Zagreb je dostojno 

(svečano) proslavio 15. obljetnicu smrti Dr. Ivana , 11
(1943), 1-3 i 11-15 (1943), 1 i 3-5.
M. S.: Da li je Križarstvo suvremeno, 21 (1943), 1.
Marica Stanković: Vjenčane objave, 23 (1943), 5.
M. Stanković: Sjećanja. K jubileju V. K. B-a, 28-29 (1943), 3.
M. Stanković: Biela haljina, 16 (1944), 6.
M. Stanković: Jedan zaboravljeni jubilej (30 godišnjica izla-
ženja »Za vjeru i dom«), 19 (1944), 7.
M. Stanković: Naš Nadbiskup, god. 21/22 (1944), 2-3.

M. S.: K jubileju velikog nadbiskupa (Zlatomisnički jubilej sa-
rajev. nadb. dr. Ivana Ev. Šarića), 27 (1944) 3.

M. Stanković: Što mi hoćemo?, 3 (1945), 7.
V. POSESTRIMSTVO
(Glasilo posestrima, Zagreb)
M. V-ć: Sveti grad, 2 (1922), 18-21.
Marica Vragović: Betlehemsko svijetlo,(1922), 56-58.
Marica Vragović: Potpuni ljudi (Robert Maeder)(Rubrika: Za
uzornu biblioteku) 5 (1923), 88-89.

M. V-ć: Knjige katoličkoga života (Rubrika: Za uzornu biblio-
teku). 8 (1923), 141-143.

M. V-ć: Iz prakse (Rubrika: Naše vijesti), 8 (1923), 146-147.
M. V-}: Svjedoci katoličke obnove (Th. Mainage)(Rubrika: Za
uzornu biblioteku), 9 (1923),163-164.
M. V-ć: Knjiga života (Dr. Antun Mahnić) (Rubrika: Za uzornu
biblioteku), 1 (1923), 15-16.
Marica Vragović: Praktični rad posestrime, 1 (1923), 6-12.
Marica Vragović: Žensko pitanje. I. Povod i cilj, 2 (1923),
30-33.
Marica Vragović: Žensko pitanje. II. Zarađivanje žene, 3
(1923), 53-59.
Marica Vragović: Žensko pitanje. III. Obrazovanje žene, 4
(1923), 78-81.

Marica Vragović: Žensko pitanje. III. Obrazovanje žene (na-
stavak), 5 (1924), 87-93.

Marica Vragović: Žensko pitanje. IV. Položaj žene u obitelji,
6-7 (1924), 111-118.
M. Vragović: Žensko pitanje. V. Položaj žene u javnom životu,
8-9 (1924), 144-149.
Marica Vragović: Žensko pitanje. VI. Historijat i današnje
stanje ženskog pokreta, 10 (1924), 175-189.
M. V-ć: Na raskršću dvaju doba (Dr. Antun Mahnić)(Rubrika:
Za uzornu biblioteku), 1-2 (1924), 19-20
M. V-ć: Žena i moral, 3 (1924), 33-35.
M. Stanković: Zvanja žene. 1. Učiteljsko zvanje, 4 (1924).
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Za
katoličku obnovu, 5-6 (1925), 63-64.
M. Stanković: (Rubrika: Za uzornu biblioteku), 5-6 (1925),
86-87.
M. Stanković: (Rubrika: Za uzornu biblioteku), 8 (1925).
M. Stanković: U vječnom gradu, 9-10 (1925).

M. S.: Hodočašće franjevačkom Italijom (Johannes Joergen-
sen) (Rubrika: Za uzornu biblioteku), 9-10 (1925).

VI. ZA VJERU I DOM
(List namijenjen katoličkom ženskom obrazovanom svijetu (1925).
List za katol. žensku omladinu (1926). Glasilo Sveze Hrv. Orlica
(1927 do 1929). Katolički ženski list (1930 – 1932). List katoličke
ženske omladine (1933 – 1935). Godine 1940. list ne izlazi, a od
broja 8/1942. do 7/1943. izlazi kao mjesečni prilog »Nedjelje« u
Zagrebu)
M. Stanković: Posestrimstvo, 1. (1925), 15-16.
M. Stanković: Posestrimstvo, 2. (1925), 28.
M. Stanković: Posestrimstvo, 3. (1925), 47-48.
M. Stanković: Za katoličku štampu, 11 (1925), 302-304.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica):
Katoličko proljeće, 1-2 (1926), 3-4.

U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): U
godini asiškog siromaha, (1926), 33-35.
Marica Stanković: Zadaća orličkog pokreta, 3 (1926), 43-46.
U potpisu Urednitšvo (Marica Stanković – urednica):
Uskrsno jutro, 4 (1926), 57-58.
M.: Svetoj Ivani od Arka, 5 (1926), 83-86.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Nakon
godišnjice, 7-9 (1926), 137-141.
M. Stanković: U kući Oca, 7-9 (1926), 154-161.
M. Stanković: Pod zastavom Krista Kralja, 10-11 (1926),
189-190
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica):
Zacrtanim putem, 1-2 (1927), 1-2.
M. S.: O tjelesnom odgoju žene, 4-5 (1927),95-98.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković- urednica): Za
unutarnju izgradnju, 1 (1928), 1-2.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Crkva
– naša majka, 2 (1928), 25-27.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Ti i
Tvoja porodica, 3 (1928), 53-55.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković– urednica): Ti i
tvoja organizacija,(1928), 85-87.
Marica Stanković: Naš pohod u Mahnićev grad, 4 (1928),
88-90.
Marica Stanković: Naši vidici, 5 (1928), 118-120.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Bijela
zastava, 6 (1928), 149-150.
(Nepotpisani nekrolog): Pok. dr. Ivan Merz, 6 (1928),
151-153.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Orlica
– majka bijednih, 7-8 (1928), 181-182.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Naš
narodni poziv, 10 (1928), 237-238.
(Nepotpisani uvodnik:) U danima čekanja  11-12 (1928), 261.

U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): U novoj
godini, 1 (1929), 1-2.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Vođi
tjelesne straže Kristove, 2. (1929), 33-34.
M.: Njezin Majčin dan, 3 (1929), 57.
M. Stanković: O značenju proslave Majčinog dana, 3 (1929),
58-59.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Naša
snaga, 5 (1929), 113-114.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Na
obranu ženske časti, 6/7 (1929), 137-139.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Naše
glasilo, 8/9 (1929), 169-170.
U potpisu Uredništvo (Marica Stanković – urednica): Pred
našom godišnjom smotrom, 10 (1929), 201-202.
U potpisu Predsjedništvo Sveze Hrv. Orlica: Božićno pismo,
11/12 (1929), 225-226.
M. Stanković: Duhovna izgradnja Mandice Caratan, 11/12
(1929), 232-234.
M. Stanković: Žena u službi Križa, 1 (1930), 1-2.
M. S.: Februarske sličice, 2 (1930), 25-26.
M. Stanković: Što mi hoćemo? Prigodom Dana Katoličke
Omladine. 4. V., 4/5 (1930), 73-74.
M. S.: Krijesnica, 4/5 (1930), 84-87.
M. Stanković: Na euharistijskim visovima…, 7/8 (1930),
129-130.
M. S.: Iza naše smotre, 9 (1930), 161-162.
U potpisu Veliko križarsko sestrinstvo: Božićne misli, 12
(1930), 209-2l0.
M. S.: Na majčin dan, 3 (1931), str 25-26.
Stanković: Zašto baš organizacija Križarica?(1931), 92-94.
M. S.: Mnogima na razmišljanje, 6-7 (1931), 113-114.
M. Stanković: Žena u kršćanstvu, 8-9 (1931), 129-132.
M. S.: Sigurnim putem, 1 (1932), 1-2.

M. Stanković: Otac je progovorio, 2 (1932), 25-28.
M. Stanković: K danu katoličke omladine, 4-5 (1932), 65-67.
M. S.: Naš tečaj u Krešimirovom gradu, 6 (1932), 85-86.
M. S.: U katakombe…, 6 (1932), 87-88.
M.: Pisma zaručnici, 6 (1932), 94-95.
M.: Na Božjem putu …, 9 (1932), 125-126.
M. S.: Na blagdan Krista Kralja, 10/11 (1932), 145-146.
M.: Posljednja ruža, 10/11 (1932), 146-147.
M. Stanković: Više dubine, 1 (1933), 1-2.
M. Stanković: Naš kamen ugaoni, 2 (1933), 17-18.
M. Stanković: Potpuna katolkinja, 4 (1933), 49-50.
M. Stanković: Njegove suze, 6 (1933), 82-83.
Nepotpisani nekrolog: Pokojna Antica Ostojić, 7/8 (1933),
97-98.
M. Stanković: Duhovna izgradnja Antice Ostojić, 7/8 (1933),
104-107.
M. Stanković: Neustrašivo s manjinom, 9 (1933), 121-122.
M. S.: Naše zastave, 10 (1933), str 153-154.
M. S.: Dijete nam se rodilo…, 11/12 (1933), 137-138.
M. Stanković: Žena u sadašnjici, 1/2 (1934), 1-2.
M. Stanković: Na oltarima, 3 (1934), 33-34.
M. S.: Za Božjim čovjekom, 4 (1934), 51-53.
M. Stanković: Službenice Gospodnje, 5 (1934), 65-66.
(Nepotpisano): Naš nadbiskup-koadjutor, 6 (1934), 81.
M. S.: Pred ljeto, 6 (1934), 82-83.
M. S.: Preobraženje, 7/8 (1934), 97-98.
M.: Naš tečaj u Sarajevu, 7/8 (1934), 104-108.
M. Stanković: Glas iz pustinje, 9 (1934), 125-126.
M. Stanković: Naši uspjesi, 10 (1934), 141-142.
M. Stanković: Život u pozadini, 11 (1934), 157-159.
M. Stanković: Božićna radost, 12 (1934), 173-174.
M.: Život s Crkvom (prikaz liturgijskog tjednika), 12 (1934), 180.
M. Stanković: Pokret milosti, 1 (1935), 1-2.
M. Stanković: Za neraspadljiv vijenac, 2 (1935), 17-18.

M. Stanković: I opet propovijed sa Jordana, 3/4 (1935), 29-30.
(Nepotpisano): Preuzv. nadbiskup-koadjutor o smjernicama
naše Zlatne knjige, 3-4 (1935), 31-32.
M. Stanković: Duhovska vatra, 6 (1935), 61-62.
M. Stanković: Naša djeca, 7/8 (1935), 77-78.
M.: U Samoboru, 7/8 (1935),83-86.
M. Stanković: Kroz deset godina, 9/10 (1935), 101-102.
M. Stanković: Jedna naša nedosljednost, 11/12 (1935),
130-131.
M. Stanković: Kristova garda. Seljačkim sestrama u Slavoniji,
2 (1936), 23-24.
M. Stanković: Put križa, 3 (1936), 35-37.
M. Stanković: U Božjoj smo ruci, 5 (1936), 67-68.
M. Stanković: Više radikalizma, 7/8 (1936), 99-101.
M. Stanković: Osvajači duša, 9/10 (1936), 131-132.
M. Stanković: Misli za svaki dan, 11 (1936), 163-164.
M. Stanković: Na obranu ženske časti, 12 (1936), 183-184.
M. Stanković: Što nama katolicima najviše treba, 1 (1937), 3-4.

Marica Stanković: Naša sela križarski govore. Seljačkim se-
strama u Dalmaciji, 1 (1937), 9-10.

M. Stanković: Žedan sam, 3 (1937), 35-36.
M. S.: Križarice osvajaju, 3 (1937), 43-44.
M. Stanković: Pjesma pobjede, 4 (1937), 59-64.
M. S.: Pisma pričaju, 5 (1937), 81-86.
M. S.: U kolijevci naše katoličke i narodne misli, 7/8 (1937),
119-122.
M. Stanković: Vitez ženske časti, 9 (1937), 139-141; 10 (1937),
str. 157-160; 11 (1937), 176-178; 12 (1937), 198-202.
M. Stanković: Ocu krčćanstva, 2 (1938), 20-22.
U potpisu Vodstvo V.K.S-a: Svi u borbu za uskrsnuće našeg
naroda, 3 (1938), 36-38.
M. S.: Ivka, 3 (1938), 38-39.
M.: Zagrebačka periferija moli, 3 (1938), 45-46.
M. S. : Dao si nam duša, Gospodine, 4 (1938), 59-63.

M. Stanković: Uvijek s našim Ivanom, 5 (1938), 79-80.
(Nepotpisano) I u praznike s Njim (uvodnik), 6 (1938), 91-94.

(Nepotpisani izvještaj s Kongresa u Budimpešti): Slava je Nje-
gova na nebu i na zemlji, 25-29. V., 6 (1938), 99-101.

M. Stanković: U Gospinu gradu, 7/9 (1938), 113-118.
M. Stanković: Među svetima. O petgodišnjici smrti Antice
Ostojić, 10 (1938), 143-145.
M. Stanković: Rezultati govore, 11-12 (1938), 156-161.
M.: Ples, 11/12 (1938). 173-176.
M. Stanković: Ples u selu, 1 (1939), 5-6.
M. Stanković: Poklade su, 2 (1939), 29-33.
M.: Na veliki petak, 3 (1939), 46-47.
M. Stanković: Iza željezničkog mosta, 3 (1939), 53-55.
M. S.: Uskrsna želja, 3 (1939), 58-59.
M. Stanković: Žena u sadašnjici, 4/5 (1939), 71-75.
M.: Kućice u bijedi, 4/5 (1939), 84-86.
M.: Prva misa, 7 (1939), 125-126.
M. Stanković: Žena u službi Krista Kralja, 8/9 (1939), 131-134.
M. S.: U vlaku (Rubrika: Okreti sitne svakidašnjice), 1 (1941), 8.
M. Stanković: Naš dobri otac. U spomen o. Bruni Foretiću
(umro 25. I. 1941), 2 (1941), 1.
M. S.: Pismo o karnevalu, 2 (1941), 2.
M. S.: Sličica s puta (Rubrika: Okreti sitne svakidašnjice), 7-8
(1941), 10-11.
M. Stanković: Najveći dar, 9 (1941), 1.
M. S.: Kroz naše ravnice, 9 (1941), 2-3.
M. S.: Utjeha srca (Rubrika: Okreti sitne svakidašnjice), 9
(1941), 8.
M. S.: Pod ugaslim zjenicama (Rubrika: Okreti sitne svakida-
šnjice), 10 (1941), 6.
M. S.: U Božičnoj noći, 1 (1942), 4-5.
M. S.: Tajna jedne Svijećnice, 2 (1942), 6-7.
M. S.: Stara teta, 2 (1942), 15-16.
M. Stanković: Križarstvo na djelu, 3 (1942), 1-2

M..S.: I glavnica je vraćena, 3 (1942), 3.
M. Stanković: Vidjela sam Gospodina, 4 (1942), 1-2.
M. Stanković: Razgovor na grobu 1942. god., 5 (1942), 3-4.
M. S.: Bijela nedjelja, 5 (1942), 5.
M.: S Ivanom u našem selu, 5 (1942), 7.
M. S.: Na godišnjim vježbama, 7 (1942), 4-6.
M. S.: Četiri na cilju, 7 (1942), 6-7.
M.: Molitva na početku Merčeve godine, 8 (1942), 1-2.
M. S.: Pok. Hermina Smontara, 8 (1942), str 2.
M. S.: Nenadkriljivi uzor, 9 (1942), 1-2.
M.: Sestrinska ljubav, 9 (1942), 5.
M. S.: Velik u ljubavi, 10 (1942),1-2.
M. S.: Nosilac mira, 1 (1943), 1-2.
S.: Krsni dan, 1 (1943), 2.
M.: Na vratima biede, 1 (1943), 4-5.
M. S.: Za kršćanski poredak, 2 (1943), 1-2.
M.: Seoskim pastiricama, 2 (1943), 3.
M. S.: Papa, 3 (1943), 2-3.
M.: Što je tvoj otac, 3 (1943), 5-6.
S.: Domišljatost, 3 (1943), 7.
M. S.: Put pokore, 4 (1943), 2-3.
M.: Jedna zagonetka, 4 (1943), 4.
S.: I mrtve stvari govore (Rubrika: Osmjesi duše), 4 (1943), 6.
S.: Dva susreta sa svetim Josipom (Rubrika: Osmjesi duše), 4
(1943), 6-7.
M. Stanković: Gospin poklonik, 5 (1943), 1-3.
M.: Veliki dan, 5 (1943), 9-10.
M.: Nepozvani pratilac (Rubrika: Osmjesi duše), 6 (1943), 6.
M.: Majčica (Rubrika: Osmjesi duše), 6 (1943), 6-7.
M.: Crveni božuri cvjetaju (Rubrika: Osmjesi duše), 6
(1943), 7.
M. S.: Zastava križa, 7 (1943), 1-2.
M. S.: Naš ovogodišnji tečaj, 7 (1943), 2-4.

M.: Otčeva ruka. Otčeva Rieč. Otčevo Srdce (Rubrika:
Osmjesi duše), 7 (1943), 6.
M. Stanković: Apostolat u svietu, 8-9 (1943), 2.
M.: Pošiljke iz Bosne, 8-9 (1943), 9.
M.: Bezgrješnoj, 10 (1943), 2.
M. Stanković: K jubileju V. K. B-a, 10 (1943), 8-9.
M. Stanković: Naš kamen ugaoni, 1 (1944), 2-3.
M. Stanković: Vraćanje duga, 2/3 (1944)., 2.
M.: Izpovjedaonica, 2/3 (1944), 5.
S.: Svećenićka ruka, . 2/3 (1944), 7.
Prvi koraci. Članak o osnutku Križarstva iz knjige s. Marice
Stanković: Mladost vedrine, 2/3 (1944), 9-10.
M.: Što je smetalo?/3 (1944), 10.
M. Stanković: Biela haljina, 4 (1944), 2.
M. S.: Uskrsnuh i s tobom sam!(1944), 6-7.
M. Stanković: Merzovim putem, 5 (1944), 1-2.
M. S.: Radost, 5 (1944), 6-7.

M. Stanković: Veliki svećenik (10-god. biskupskog posveće-
nja nadb. Alojzija Stepinca), 6 (1944), 1-2.

M. Stanković: Naš dragi jubilarac (30 godina izlaženja »Za
vjeru i dom«), 7 (1944), 1-3.
M. Stanković: Svećenićki jubilej don Ante Radića, 8/9
(1944), 2.
M. S.: Tri sestre, 8/9 (1944), 7-8.
M.: Jedan paradoks, 1/2 (1945), 5.
Marica: Pismo mladoj prijateljici, 1/2 (1945), 7.
M. Stanković: Mi i naša država, 3/4 (1945), 1-3.
Marica: Pisma mladoj prijateljici, 3/4 (1945), 7-8.

VII.  ŽIVOT
(Hrvatski katolički časopis, Zagreb)
Marica Stanković: Merz – Božji  čovjek svagdašnjice, 5
(1938), 283-293.
Marica Stanković: Božić na zagrebačkoj periferiji, 1 (1939),
45-48.