Kardinali

Kardinal Alojzije Stepinac

PISMO BL. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA/

Krašić, 17. X. 1957.

Ustanovi Suradnica Krista Kralja

                                                           Zagreb

Primio sam obavijet o smrti Vaše drage majke, osnivateljice Suradnica Krista Kralja, sestre Marice Stanković. No prije nego je došla pismena osmrtnica, odmah drugi dan iza smrti došao je amo u okolicu dr. Cvetan, kanonik, i tako sam, saznavši za smrt drage pokojnice, mogao odmah drugi dan, 10. listopada odslužiti Requiem za pokoj njezine plemenite duše, aplicirajući joj povlasticu altaris privileglati, da joj milosrdni Gospodin dade što prije ugledati slavu.

Moje iskreno saučešće cijeloj Ustanovi radi ovoga gubitka!

Ova je draga i plemenita duša posvetila sve sile svoga uma i srca za proširenje kraljevstva Božjega na zemlji i može zbilja biti uspoređena s onim velikim ženama iz prvih vremena kršćanstva, kojima je Krist Gospodin bio sve, i koje su mogle s pravom govoriti s apostolom: «Ne živim više ja, nego Krist živi u meni». Što više, iako nije prolila krvi za Krista kao možda Agneza, Cecilija, Barbara, Febronija i tolike druge, nema ni najmanje sumnje, da je bila spremna i na to, ako bi to Isus bio zatražio, što je dokazala svojom patnjom u tamnici ni kriva ni dužna, osim što je ljubila Isusa i radila za slavu imena Gospodnjega.

I tako je cijelim svojim životom ostavila najljepšu baštinu svojoj Ustanovi: primjer savršenoga kršćanskoga života, života do potpunog iscrpljenja za Boga i slavu Božju. I sad vam dozivlje svima sa apostolom: «Budite sljedbenice moje, kao i ja Kristova!»

Dao Bog, da se ta želja vaše pokojne majke ispuni na svakoj pojedinoj članici! I kad dođe dan sveopćeg uskrsnuća, da se sve nađete uz nju s desne strane božanskoga Suca, i čujete zajedno s njom one tako utješne riječi: «Dođite blagoslovljeni Oca mojega!…»

Uz blagoslov i pozdrav u Gospodinu cijeloj Ustanovi

                                                           Alojzije kard. Stepinac

                                                                        nadbiskup zagrebački

Kardinal Franjo Kuharić

 Riječ kardinala Franje Kuharića

(Predgovor 1.izdanju – Marica Stanković, Godine teške i bolne, Glas koncila, Zagreb, 2012.)  

 

      U ruke našoj vjerničkoj javnosti pružena je ova knjiga – životopis Marice Stanković. Uz slugu Božjega Ivana Merza, (umro 1928.) velikog apostola katoličke mladeži u Hrvatskoj, Marica Stanković svojom apostolskom djelatnošću zauzima posebno mjesto. Duboko prožeta vjerom u Isusa Krista i oduševljena zamislima i poticajima Ivana Merza sva se posvetila apostolatu ženske mladeži da je evanđeoskim načelima života sačuva u ljudskom i kršćanskom dostojanstvu. Program života i rada bilo je geslo: Žrtva, Euharistija i Apostolat! Bila je voditeljica katoličke akcije u orlovsko-križarskom pokretu. Međutim, htjela je oduševljene mlade duše povesti još na veće duhovne visine i uvesti ih još u dublje uvjerenje kršćanskog života, pa je utemeljila prvi ženski svjetovni institut u Hrvatskoj:

     Suradnice Krista Kralja.

     Bog je tu izabranu dušu obdario velikim darovima naravi i milosti. Njezina vedra narav, prožeta darovima Duha Svetoga, privlačila je mlade duše, i ona je tim dušama otkrivala svu ljepotu života u svjetlu Evanđelja. Otvorena Milosti i revna u vlastitom nastojanju ostvarila je u sebi zrelu kršćansku osobu koja se s osmijehom darivala Bogu da bi velikodušno služila bližnjemu. Kad je duša ispunjena Bogom, posjeduje dubok mir i nepomućenu radost. To je zračilo iz bića s. Marice, kako ju je odmila zvala katolička javnost toga vremena, te je darove crpila iz neiscrpivog izvora:

     Kristova Srca.

     Mnogi nas svjedoci uvjeravaju, koje autor navodi u knjizi, da je kod s. Marice prevladavao optimizam kojim je promatrala sva zbivanja u svijetu. Prošla je kroz iskustva velikih iskušenja, bila je suočena s križem i našla se u, možemo kazati, mučeničkoj situaciji, u tunelu koji kao da nema izlaza, ali kroz sve kušnje  prolazila je nepokolebana; živom vjerom, predavala se u naručje Božje Providnosti znajući da Bog konačno drži u svojim rukama konce čovjekove sudbine i povijesti. Zato je uvijek nastojala donositi dušama, kojima se približila, svjetlo nade iz Kristove ljubavi, ma koliko zemaljska stvarnost bila mračna na svim svojim horizontima.

     Uronjenost u Boga, proživljena pobožnost i povezanost s Gospodinom još više su pročistile i oplemenile svojstva njezine naravi i temperamenta. To o njoj svjedoče njezini poznavaoci. U odnosima s ljudima s. Marica je očitovala svoju

spontanost, neusiljenost, prirodnost i izvornu dobrotu; to joj je pribavilo sveopće simpatije.

     Ništa što je ljudsko nije bilo strano s. Marici. Crkva je na Koncilu posebno naglasila svoje poslanje čovjeku, da čovjek bude njezina briga u cjelini svoje egzistencije, da mu bude bliza u njegovim radostima i žalostima, u njegovim naporima i porazima, u njegovu mučnom traženju i svijetlom usponu k Bogu. Tako je i s. Marica shvaćala svoje apostolsko poslanje, svim srcem vjerna Isusu Kristu, Otkupitelju čovjeka, svom dušom odana Crkvi i njezinu poslanju ,da spašava čovjeka. S. Marica silno je voljela ljude. U Kristu nije prestala voljeti ni onih koji su joj nepravedno nanijeli velike patnje. Nastojala se približiti svakom čovjeku da mu ponudi istinu Kristovu, koja oslobađa, i nadu koja ne razočarava. U tom je duhu odgajala i našu mladež i svoje suradnice, svoje duhovne kćeri. To je logika Evanđelja. Svaki je čovjek vrijedan ljubavi u Božjim očima; razumljivo je onda da i Kristov svjedok mora smatrati svakog čovjeka dostojnim pažnje, zanimanja i pomoći.

     Apostol Petar u kući rimskog časnika Kornelija sažeo je Isusov život u ove riječi: “Prošao je zemljom čineći dobro!” (Dj 10, 38).

     Isus Krist sigurno želi da i svaki njegov učenik prolazi zemljom čineći dobro. Promatrajući  životni put s. Marice, njezino apostolsko djelovanje i njezin nezaustavljivi rast u vjeri i ljubavi prema Bogu i čovjeku, možemo tvrditi da je, vjerna Evanđelju, zaista nastojala prolaziti zemljom čineći dobro. S dobrotom je susretala vrijedne i nevrijedne (zbog tvrdoće srca), učene i neuke, stare i mlade.

     Bog traži od svakog čovjeka da izađe iz sebe, da ne bude zatvoren u svoju sebičnost, nego da djelotvorno suosjeća s tuđom brigom i patnjom. Isus Krist je sebe darovao na križu za sve ljude da ih spasi. Trošiti se,  darivati se za spasenje braće znači ići stopama Kristovim. S. Marica je u tome slijedila božanskog Učitelja i nije se umorila u ljubavi. Evanđelje je neprolazno i uvijek novo! ,,Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke” (Hebr 13, 8). Svetost je uvijek suvremena. Zato je dobro i ovom naraštaju pružiti uvid u jedan život trajne vrijednosti da bude poticaj i izazov, da bude primjer kako živjeti dostojno i nesebično za Boga i ljude!

     Iako u ovom životopisu nije bilo moguće sve reći o s. Marici, ipak je ovo djelo dobar početak i napunja nas zadovoljstvom i zahvalnošću  autoru da je jedan svijetli lik naše Crkve izveo iz šutnje i zaborava. Nadamo se da će se nastaviti dublje i šire istraživanje toga bogatog i skrovitog života. Crkvi u Hrvata treba takvih primjera i poticaja za ohrabrenje i duhovnu obnovu.

     Autoru i čitateljima želim po zagovoru Presvete Bogorodice Božji blagoslov!

     U Zagrebu, 28. siječnja 1990.

                                                                             kardinal Franjo Kuharić