Popis knjiga abecednim redom (5)

     Od svoje rane mladosti pa sve do svojih zadnjih dana službenica Božja Marica Stanković pisala je doista mnogo. Pisala je pisma: službena i privatna, ona po dužnosti i ona prijateljska, ona pobudna i ona suosjećajna; pisala je nacrte svojih predavanja, u školi i još više u organizaciji, te zapisivala tekstove svojih govora; a svojim je ujednačenim, sigurnim i vrlo čitkim rukopisom ispisala i čitav niz bilježnica s razmišljanjima, razmatranjima i poukama za svoje suradnice. Njezina bogata pisana ostavština nadahnjuje i potiče …

     U razdoblju svoga neumornog organizacijskog rada Marica je svoje tekstove i objavljivala. Njezini su članci izlazili u svim katoličkim publikacijama, a osobito su punili stranice orličkog i kasnije križarskog glasila Za vjeru i dom. To su bile njezine novine, bila im je niz godina i glavna urednica, pa one kriju bezbroj njezinih što potpisanih, što nepotpisanih članaka o raznim temama.

     Objavljeni su članci Marice Stanković služili istoj svrsi kao i čitav njezin rad u organiziranom katoličkom okupljanju mladih, dio su onog istog javnog djelovanja, o kojemu je ona sama na policijskom saslušanju 1947. godine mogla izjaviti:,

,,Možda mi se neće vjerovati, ali ja ću ipak navesti, da sav moj rad kroz 22 godine nije bio ništa drugo, nego želja da Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje zavlada svijetom. Ja sam bila sretna, ako sam mogla svaki dan nešto učiniti, napose u dušama omladine.”

A kolegica i suradnica Marijola Grgić, koja je nakon Maričine smrti prva počela sustavno skupljati i grupirati njezin spisateljski rad, ocijenila je da svi njezini rukopisi nose jedinstveno obilježje: ,, Podignuti svijest ženske mladeži o vlastitoj vrijednosti, odgojiti tu mladež i zaposliti je spašavanjem drugih ljudi.”

     Taj apostolski cilj odredio je najvećim dijelom kako sadržaj tako i stil Maričinih napisa. Trebalo je jasnim, svima razumljivim riječima prenijeti određene poruke. Literarno i osobno ostajalo je u pozadini. No bilo je ipak prisutno. U nekim člancima vrlo izrazito. Nema mnogo članaka s autobiografskim crtama. Više je onih gdje se tek iz načina pristupa, naglasaka, sitnih zapažanja i stilskih osobina naslućuje i donekle iščitava spisateljičina duša, bogati svijet njezinih osjećaja i nagnuća, ljudskih i vjerničkih.

     Izrazito autobiografskima, sasvim osobnima, mogli bismo nazvati članke o pokojnim roditeljima, o đacima i o vlastitom krštenju. O majci nalazimo dva članka: Tajna jedne Svijećnice (1942.,2) i Jedna zagonetka (1943.,4), a o ocu jedan: Što je tvoj otac? (1943.,3).

    Osim brojnih članaka po mnogim časopisima objavila je 1944. god. knjigu «Mladost vedrine» i time ostavila dragocjeno svjedočanstvo o svome katoličkom odgojnom radu među ženskom mladeži.

     Velik dio njezine pisane ostavštine iz razdoblja je nakon izlaska iz logora i sadrži njezine najdublje duhovne spoznaje i iskustva.

“Jer vi ste izabrane! Jer vas je Bog odabrao od vijeka. Izabrao vas je između tisuća i tisuća i dao vam veliku životnu misiju.''

“A kad prikraćujem svoje molitve, kad ih obavljam polovično, kad me misao moja svakuda nosi, samo ne tvome licu, Gospodine, što je to nego sebičnost.Tebi otimam, da sebi dajem. Luda, ...,kad tebi otimam ti ništa ne gubiš, a kad tebe sebi oduzimam gubim sve! ”
Marica Stanković
Ljubav domišljata vidljiva
“I zato je susret s vječnošću susret sa srećom, s mirom, s bogatstvom. i zato susret s vječnošću mora biti u središtu naših želja i čežnja, naših nada i naših molitava.''
Marica Stanković
Adventska čežnja

“Predajmo se Bogu po križu potpuno. Neka mu on bira sadržaj i oblik, a mi kao i Sin njegov ... ćemo ga nositi hrabro i ustrajno. Pustimo sve nacrte i planove, potpišimo Gospodinu praznu mjenicu na kojoj neka nas zaduži koliko hoće ...”
Marica Stanković
Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu
“Da, izvan sebe je duša koja je upoznala Boga-Radost i koja mu vjerno služi. Jer uskrsno vrijeme zapravo i ne prestaje. Uskrs je u Bogu koji je radost i koji nas je učinio djecom te radosti.''
Marica Stanković
Sudionici muke Kristove
“To dobro, koje je negdje sakrito u dušama kao biser u školjci, to dobro pronaći, razviti i čuvati u dušama, to je zadaća Sekularnih instituta.”
Marica stanković
Komentar pravila Suradnica Krista Kralja

                                  Mala statistika  objavljenih  članaka Marice Stanković za života

      Objavljivala je svoje članke od 1918. do 1946. godine  (kroz 29 godina).

      Članci su objavljivane u 7 različitih časopisa 256 naslova:

 1. DOBRI PASTIR –  Vjesnik zagrebačkih župa…………………………………………….. 14
 2. KATOLIČKI TJEDNIK  –  List za katoličku obnovu, Sarajevo……………………….. 2
 3. LJUBICE –  (Almanak) Izd. “Danica” Hrv. kat. literarno društvo učiteljskih
  pripravnica u samostanu sestara Milosrdnica u Zagrebu………………………………… 6
 4. NEDJELJA –  Tjednik ( Glasilo) za katolički rad, socijalni život
  i prosvjetu, Zagreb……………………………………………………………………………… 21
 5. POSESTRIMSTVO –  Glasilo posestrima (pisano rukom ili pisaćim
  strojem), Zagreb…………………………………………………………………………………. 23
 6. ZA VJERU I DOM –  List namijenjen katoličkom ženskom obrazovanom
  svijetu (1925). List za katoličku žensku omladinu (1926). Glasilo Sveze
  Hrv. Orlica (1927–1929). Katolički ženski list (1930– 1932). List katoličke
  ženske omladine (1933–1935). Godine 1940. list ne izlazi, a od broja 8/1942.
  do 7/1943. izlazi kao mjesečni prilog “Nedjelje” u Zagrebu……………………….. 188
 7. ŽIVOT –  Hrvatski katolički časopis, Zagreb………………………………………………… 2

       Članci su razvrstani u 15 tema / broj članaka — ukupno 256:

        I) EUHARISTIJA…………………………………………………………………………….. 4

        II) U SLUŽBI KRISTA KRALJA……………………………………………………….. 6

       III)        BLAŽENA DJEVICA MARIJA……………………………………………………… 7

       IV) PAPA – CRKVA – KATOLICIZAM…………………………………………….. 13

       V) POZIV I ODGOJ ŽENE……………………………………………………………….. 48

       VI) KATOLIČKE ORGANIZACIJE…………………………………………………… 59

       VII)       APOSTOLAT……………………………………………………………………………… 17

       VIII)     LITURGIJSKA GODINA…………………………………………………………….. 20

       IX) IVAN MERZ……………………………………………………………………….. 21

       X) JUBILEJI……………………………………………………………………………………… 9

       XI) NAROD……………………………………………………………………………………….. 2

       XII)       ŽRTVA………………………………………………………………………………………… 7

       XIII)     NEKROLOZI……………………………………………………………………………….. 9

       XIV)     CRTICE – MEDITACIJE…………………………………………………………….. 23

       XV) RAZNO……………………………………………………………………………………… 11

       Prosječno je napisano skoro 9 članaka (8,82) svake godine, a njenih 5 najplodnijih godina su sljedeća:

 1. 31 naslova      1943. god.
 2. 18 naslova      1944. god.
 3. 18 naslova      1942. god.
 4. 13 naslova      1938. god.
 5. 13  naslova      1934. god.